Sofa (white southwestern)

2012

Found sofa

114 x 196 x 4 inches